Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Metodik prevence

 

Mgr.Barbora Krejčíková

Pavilon A, 2.patro, č.dveří 48

       Konzultace: pondělí od 14.00 do 14.30 hod nebo po předchozí domluvě

  • Náplň práce:
  • metodická, koordinační, informační a poradenská činnost
  • prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu
  • pomoc žákům s osobními problémy
  • spolupráce s orgány místní správy a samosprávy s kompetencemi v oblasti prevence nežádoucích jevů
  • kontaktování odborných pracovišť v případě nežádoucích jevů
  • zprostředkování odborných informací o metodách, programech a projektech učitelům i rodičům
  • účast na odborně zaměřených akcích