Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 2.A

Třídní učitel
Mgr. Eva Krejčová

Novinky