Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Aktuální informace školní jídelny

Aktuální informace školní jídelny
Cena obědů 
(platné od 1. září 2023)
Věk                     Cena za oběd                             Měsíční záloha

7-10                               35,- Kč                                         700,- Kč

11-14                            38,- Kč                                          760,- Kč

15 a více                       42,- Kč                                          840,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou

(školní rok je  od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005.

Pokud  tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

Marie Třešňáková
vedoucí ŠJ

 

 

 

 

Dne 15.6.2023 proběhlo v naší školní jídelně ,,Vaření s šéfkuchařem“
Vařil šéfkuchař podpory prodeje Banquet sous-vide pro ČR a SR,  Jakub Minařík společně se zaměstnanci školní jídelny.
Na oběd jsme připravili:
Burger s trhaným vepřovým masem, zeleninou, pečené brambory a salát coleslaw.

 

Aktuální informace školní jídelny

Cena obědů (platné od 1. září 2022)

Věk                     Cena za oběd           Měsíční záloha

7-10                               30,- Kč                                         600,- Kč

11-14                            33,- Kč                                          660,- Kč

15 a více                       37,- Kč                                          740,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou

(školní rok je  od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005.

Pokud  tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

 

 

 

Informace pro rodiče:

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 31.5.2021

Informace  pro  rodiče:

Na schůzce obdržíte formuláře Žádost o vystavení pardubické karty a Přihlášku ke stravování ve školní jídelně.

Přihlášku do školní jídelny i Žádost o pardubickou kartu můžete vyplnit a odevzdat rovnou na schůzce rodičů budoucích prvňáčku plánované 31. 5. 2021.

K žádosti o PK je nutno vzít s sebou fotografii a na zadní stranu uvést jméno a příjmení strávníka.

Přihlášku a informace ke stravování  najdete  také na stránkách školní jídelny v sekci dokumenty školní jídelny: https://www.zsdubina.cz/dokumenty-skolni-jidelny

 


Stravování ve školní jídelně od 3. 5.

Kdo se bude chtít od 3. 5. stravovat, musí si obědy přihlásit.

Stravování v některých dnech může zasáhnout i do vyučovacích hodin.
                      1. A, B, C + 2. A           11.15  - 11.45 hod. 
                      2. B, C + 3. A, B           11.50  - 12:10 hod.
                      3. C + 4. A, B, C           12.15  - 12.35 hod.
                      5. A, B, C                      12.40  - 12.55 hod.
                      6. A, B, C                      13.00  - 13:15 hod.
                      7. A, B, C                      13.20  - 13.35 hod.
                      8. A, B, C + 9. A, B       13.40 - 13.55 hod.

Výdej do "okénka"

Kdy: od 3. 5. 2021 v době od 14.00 – 14.30 hod.

Kde: okénko u zadního vchodu školy (u rampy).  Při pohybu na rampě dbejte zvýšené opatrnosti.

Pro koho: pro všechny žáky na distanční výuce a v první den nemoci

 

 

 

 

Stravování žáků od 1. 3. 2021

27.02.2021

Obědy budou vydávány ve výdejním okénku u rampy školy v době od 13.00 do 14.00 hod. do jednorázové zatavené krabičky.
Žákům 1. a 2. ročníku budou obědy odhlášeny.
V případě zájmu o oběd do krabičky je nutné v průběhu víkendu oběd přihlásit na strava.cz, případně na email jidelna@zsdubina.cz nebo SMS na telefon 734 863 286.
Pro žáky 3. – 9. ročníku, kteří mají v současné době obědy přihlášené a odebírají je v krabičkách se nic nemění.

 

 

Školní stravování pro 1. a 2. ročník od 4.1.2021

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít obědy přihlášené od 4.1.2021. (na strava.cz uvidíte 29.12.2021) Pokud žák na oběd nepůjde, zákonný zástupce musí oběd odhlásit běžným způsobem.
Výdej v 1. den nemoci bude od 13. 00 do 14.00 hod. u výdejního okénka na rampě školy.
Školní jídelna bude oběd vydávat v jednorázovém obalu.
Rozpis stravování
1.A     11. 20 hod.
1.B     11. 30 hod.
1.C     11. 45 hod.
2.A     11. 50 hod. (v úterý a ve čtvrtek v 12. 45 hod.)
2.B     12. 10 hod. (v pondělí a v úterý v 12. 50 hod.)
2.C     12. 15 hod. (v pondělí a ve středu v 13. 00 hod.)
Z důvodu zachování nemísení tříd není možné, aby žákům byl vydán oběd v jiném čase než je v rozpisu, a proto je nutné si tento den oběd buď odhlásit, nebo vyzvednout u výdejního okénka na rampě školy v době od 13. 00 do 14.00 hod.

Školní stravování při distanční výuce od  4.1.2021

Kdy: od  4.1.2021 v době od 13:00 – 14:00 hod.

Kde: okénko u zadního vchodu školy (u rampy)  Při pohybu na rampě dbejte zvýšené opatrnosti.

Jak: v jednorázovém nevratném obalu  (do vlastních nádob nelze jídlo vydávat)

Pro koho: pro všechny žáky na distanční výuce, v současnosti žáci 3. – 9. ročníku

Žáci 3. – 9. ročníku mají obědy odhlášené. Pokud má žák zájem o oběd, musí si oběd objednat běžným způsobem (strava.cz).

Během odběru jídla je nutné dodržovat veškerá hygienicko epidemiologická opatření.


POZOR!
Od 30.11.2020 -výdej  "do okénka" v době od 14:00 do 14:30 hodin


Školní stravování při distanční výuce od 23. 11. 2020

Kdy: od 23. 11. 2020 v době od 13.15 – 13.45 hod.

Kde: okénko u zadního vchodu školy (u rampy)  Při pohybu na rampě dbejte zvýšené opatrnosti.

Jak: v jednorázovém nevratném obalu s možností ohřevu v mikrovlnné troubě doma (do vlastních nádob nelze jídlo vydávat)

Pro koho: pro všechny žáky na distanční výuce, v současnosti žáci 3. – 9. ročníku

Žáci 3. – 9. ročníku mají obědy odhlášené. Pokud má žák zájem o oběd, musí si oběd objednat běžným způsobem (strava.cz).

Během odběru jídla je nutné dodržovat veškerá hygienicko epidemiologická opatření.

 

Stravování ve školní jídelně  od 12. do 23. 10. 2020

I. stupeň – beze změny času výdeje oběda dle rozvrhu

II. stupeň:  prezenční výuka – beze změny času výdeje oběda dle rozvrhu

Výdej obědů pro žáky v 1. den nemoci bude v termínu od 12. do 23. 10. 2020 probíhat v čase od 10:45 do 11:00. Výdejní okénko – příchod z rampy u školní jídelny.

Stravování žáků během distanční výuky

Obědy nebudou hromadně odhlašovány, je NUTNÉ si obědy odhlásit individuálně.

Pokud si žák oběd neodhlásí, bude stravování probíhat podle následujících pokynů. Žáci přicházejí
do školy podle rozpisu přes nádvoří vchodem vlevo pod spojovací chodbou, nepřezouvají se a přicházejí
do ŠJ. Žáci si umyjí a vydezinfikují ruce před vstupem do ŠJ. Vstup žáků do jídelny a určení místa u stolů řídí dohlížející vyučující dle platného rozdělení sektorů. Žáci opouštějí budovu ihned po ukončení stravování stejnou cestou.

Rozpis výdeje stravy:

12. – 16. 10. 2020

8. A – 14:05, 8. B – 14:10, 8. C – 14:15, 9. A – 14:20, 9. B – 14:25

19. – 23. 10. 2020

 6. A – 14:05, 6. B – 14:10, 6. C – 14:15, 7. A – 14:20, 7. B – 14:25, 7. C – 14:30


 

Stravování prvňáčků 2020/2021

Odběr obědů probíhá za použití Pardubické karty. Pokud jste o PK žádali prostřednictvím ŠJ do konce června, budete mít Pardubickou kartu (včetně náhradních karet) připravenou k vyzvednutí první školní den u paní učitelky ve třídě.

V případě, že jste o kartu ještě nezažádali a budete mít obědy uhrazené a objednané, vydáme oběd  Vašemu prvňáčkovi  na náhradní stravenku nebo na náhradní kartu.

Máte - li zájem o stravování ve školní jídelně a dosud jste neodevzdali přihlášku a žádost o Pardubickou kartu,  můžete si tiskopisy vyzvednout u paní učitelky nebo ve školní jídelně.

Stravování nových žáků 2020/2021

Pokud jste o PK žádali prostřednictvím ŠJ budete mít Pardubickou kartu připravenou k převzetí 1.9.2020 u třídního učitele.

 

 

Přeplatky stravného za školní rok 2019/20:

Ve dnech 2. a 3.7 2020  se provádí vyúčtování přeplatků stravného za školní rok 2019/20. Přeplatky do výše 200,-Kč budou ponechány na účtu strávníka a použity pro další školní rok (Viz Vnitřní řád školní jídelny https://www.zsdubina.cz/dokumenty-skolni-jidelny).

Strávníkům, kteří ukončili školní docházku a strávníkům trvale odhlášeným (odevzdaná trvalá odhláška ze stravování), budou přeplatky vráceny v plné výši.

Pokud jste změnili bankovní účet a změna nebyla nahlášena ve školní jídelně, přeplatek nám banka vrátí zpět. Přeplatky, které se z důvodu "chybného" účtu vrátí zpět na náš účet, budou převedeny na další školní rok.

Děkujeme za spolupráci , přejeme pevné zdraví a hezké prázdniny.

Zuzana Kielová, vedoucí školní jídelny

 


POZOR!!!!

Cena obědů od 1. září 2020

Vážení rodiče,

abychom zachovali předepsanou kvalitu školních obědů a dodrželi spotřební koš potravin,  je z důvodu nárůstu cen

nutné od 1. 9. 2020 zvýšit finanční normativ:

Věk                      Cena za oběd                 Měsíční záloha

7-10                                    27 Kč                               540 Kč

11-14                                  30 Kč                               600 Kč

15 a více                            34 Kč                               680 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok je  od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005.

Pokud  tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

Zvýšenou zálohu na stravování je nutné uhradit do 15. srpna 2020.


Od 25.5.2020 vaříme obědy pouze pro žáky 1. stupně ZŠ a to v souladu s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020,  na základě pokynu MŠMT ze dne 1. května 2020 a Doporučení pro zařízení školního stravování při uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 ze dne 6. 5. 2020.
Žák se musí stravovat pouze se skupinou, do které byl zařazen od 25. 5. 2020. Každá skupina má určený čas oběda (viz pokyn ředitele: https://www.zsdubina.cz/pokyn-reditele-k-provozu-skoly-od-25-5-2020-navr...). Individuální stravování nebude umožněno. Pokud vám určený čas oběda nebude vyhovovat, je nutné oběd odhlásit.
Děkujeme za pochopení.

 

Nové pardubické karty a duplikáty

Nové pardubické karty a duplikáty, o které bylo žádáno v průběhu měsíce března jsou připraveny
k vyzvednutí na předprodeji DPMP v Pernerově ulici.
Kartu může vyzvednout rodič.
U pozdějších žádostí lze ověřit dostupnost na následujících telefonních číslech: 466 899 161, 466 899 162.

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

 

Aktuální informace k uzavření škol v ČR


Dle nařízení MZ ČR s účinností od 11. 03. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků
na základních školách a ve školských zařízeních, tj. DDM a ZUŠ.

Toto opatření se týká i školních jídelen, žáci budou automaticky odhlášeni.

 

Od 25.6.2019 má školní jídelna pouze telefonní číslo : 734 863 286.

Vzkaz nebo odhlášky můžete nahrát  po sedmém zazvonění do  hlasové schránky nebo můžete zaslat sms zprávu.

Děkujeme za pochopení

 

 

Výdej obědů

24.6. – 26.6.2019

 

     10:35h - 10:45 h      jídlonosiče

       10:45 h  - 12:30     1. stupeň včetně družiny       

       12.35 h  - 13:30     2. stupeň

 

27.6.2019

 

     10:35 h - 10:45 h               jídlonosiče

     10:45 h – 11:40 h              2. stupeň
     11:40 h – 13:30 h              1. stupeň

 

28.6.2019
 

09:00 h  – 10.45 h    1., 2. stupeň  

10:45 h  – 11:15 h    jídlonosiče

POZOR! !!!

Změna jídelníčku dne 26.6.2019 - Rajská omáčka s hovězím masem vařeným přes noc, těstoviny (původně houskové knedlíky).

Děkujeme za pochopení.

 

 

POZOR!

Změna výdejní doby obědů dne 24.5.2019:  VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ od 11:00 - do  11:15 hodin,

2. STUPEŇ  od 11:15 hodin, UKONČENÍ VÝDEJE: ve 13:30 hodin.

 

 

 

Krásné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a pohody  přeje kolektiv školní jídelny.

 

POZOR!

Změna v jídelníčku dne 18.12.2018 - hovězí vývar nahrazen polévkou s kuřecím masem a nudlemi.
Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče,

Výše stravného je stanovena podle věku strávníka od 1.1. 2018:

  7 let   až  10 let:  za 1 oběd   25,-Kč                       měsíční záloha: 500,-Kč

11 let   až  14 let:  za l  oběd   28,-Kč                       měsíční záloha: 560,-Kč

15 let a více:          za l  oběd   32,-Kč                       měsíční záloha: 640,-Kč

Platby se poukazují vždy do 15. dne v měsíci předem  (v srpnu 2018 na září 2018, v září 2018 na říjen 2018 atd. ) na účet školní jídelny : 10006-9700128524/0600.

Pokud v tomto termínu není řádná platba připsána na účet školní jídelny, budou obědy na další měsíc přihlášeny pouze na dny, jejichž úhradu pokryje aktuální částka na účtu strávníka. V tomto případě je nutné přihlásit obědy na další období elektronicky na adrese jidelna@zsdubina.cz , v kanceláři ŠJ nebo přes internet na stránkách www.strava.cz

Děkujeme za spolupráci.


Přeplatky stravného za školní rok 2017/18:

Ve dnech 3.a 4.7 2018  se provádí vyúčtování přeplatků na účty strávníků. Přeplatky do výše 200,-Kč budou ponechány na účtu strávníka a použity pro další školní rok (Viz Směrnice č.1 - http://www.zsdubina.cz/dokumenty-skolni-jidelny). Strávníkům, kteří ukončili školní docházku a strávníkům trvale odhlášeným, budou přeplatky vráceny v plné výši. (Viz Směrnice č.1 - http://www.zsdubina.cz/dokumenty-skolni-jidelny)

Pokud jste v změnili bankovní účet a změna nebyla nahlášena ve školní jídelně, přeplatek nám banka vrátí zpět. Přeplatky, které se z důvodu "chybného" účtu vrátí zpět na náš účet, budou převedeny na další školní rok.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké prázdniny.

 

 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

v době od 1. července do 30. listopadu 2017 bude probíhat celková rekonstrukce kuchyně školní jídelny. Od 4. září 2017 bude výdej obědů probíhat v náhradních prostorech. Výdejny budou ve dvou třídách, které budou přizpůsobeny pro výdej obědů podle požadavků stanovených platnou legislativou a schváleny Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích.

Dovoz jídel bude zajišťovat kuchyně menzy Univerzity Pardubice. Dodáváno bude hlavní jídlo v jednom druhu. Součástí jídla nebude polévka. Polévka bude kompenzována doplňky k jídlu (ovoce, zelenina, mléčné výrobky apod.). Nápoje a doplňky oběda zajistí pracovnice naší školní jídelny. Jídlo a nápoje budou vydáváno v jednorázovém nádobí. Příbory budou děti používat svoje vlastní. Mytí příborů bude zajištěno přímo v náhradních výdejnách. Odběr obědů bude i nadále probíhat za použití Pardubické karty.

Touto cestou se na Vás obracíme s prosbou o součinnost při zajištění příborů a Pardubických karet, pro plynulý výdej obědů.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám krásné léto.


Přeplatky stravného:

V týdnu od 10.7.2017  se provádí vyúčtování přeplatků na účty strávníků. Přeplatky do výše 200,-Kč budou ponechány na účtu strávníka a použity pro další školní rok. Strávníkům, kteří ukončili školní docházku a strávníkům trvale odhlášeným, budou přeplatky vráceny v plné výši. (Viz Směrnice č.1 - http://www.zsdubina.cz/dokumenty-skolni-jidelny)

Pokud jste v změnili bankovní účet a změna nebyla nahlášena ve školní jídelně, přeplatek nám banka vrátí zpět. Přeplatky, které se z důvodu "chybného" účtu vrátí zpět na náš účet, budou převedeny na další školní rok.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké prázdniny.

 

POZOR -  ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU!

 

Z důvodu přípravy na celkovou rekonstrukci kuchyně školní jídelny dochází ke změně jídelního lístku následovně:

Dne 29. 6. 2017 – studený oběd – obložená bageta šunková. V případě, že chcete v tento den oběd odhlásit, učiňte tak nejpozději 23. 6. 2017 do 8.00 hodin.

Dne 30. 6. 2017 – nevaří se – objednané obědy budou všem hromadně odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.


 

 

Poděkovani dětí z 1 A za projektový den

Tohle je nejkrásnější odměna:-)) Poděkování malé Denisky po další části projektu. 1.A - ZŠ Dubina Pardubice...nebylo to vůbec nahrané, jen Deniska opakovala do kamery to, co minutu předtím řekla úplně sama -  lektor Pavlína Dostalíková partner tohoto projektu Institut zdravého životního stylu

Video si můžete prohédnout zde


Ochutnávka zdravého vaření

 

Pro rodiče žáků ZŠ Pardubice-Dubina, kteří se 24. listopadu zúčastnili třídních schůzek, připravil kolektiv školní jídelny ochutnávku zdravého vaření.

Ochutnávkou jsme chtěli přiblížit, jak se v dnešní době vaří ve školní jídelně, jaké jsou trendy vaření a z jakých surovin vlastně vaříme. Akci jsme připravili v rámci projektu Zdraví do škol od A do Z a Zdravá školní jídelna. Ochutnávku jsme mohli zajistit díky podpoře vedení školy, skvělé spolupráci našich dodavatelů, odborné pomoci Institutu zdravého životního stylu a Krajské hygienické stanice Pardubice. 

Menu jsme sestavili z pokrmů, které se u dětí setkaly s kladným ohlasem, přestože obsahují suroviny, které jsou dětmi mnohdy odmítány. Rodiče tedy mohli ochutnat rybu upravenou „trochu jinak“, červenou a černou čočku. Vyzkoušeli  bulgur “na slano“ jako hlavní jídlo i bulgur „na sladko“, který lze zařadit jako ovocně - mléčnou svačinku. Dresinkem z tvarohu je možné nahradit tatarku. Z celozrnné mouky se nemusí jenom péct, ale dá z ní uvařit knedlík k oblíbené svíčkové. Hovězí bylo připravené nočním pečením, tedy dlouhou dobu při nižší teplotě, čímž si zachová šťavnatost, je křehké a minimalizují se ztráty.

 

 

 

 

Ochutnávkové menu:

Indická polévka z červené čočky                                                  

Filé se zeleninovou krustou, bramborové pyré

Bulgureto s quinoi a krůtím masem, sypané sýrem

Zeleninový závin s  česnekovým dresinkem z tvarohu

Hovězí svíčková, celozrnný knedlík

Nepečený jablečný dezert

Zeleninový salát s čočkou beluga

Míchaný ovocný salát s bulgurem

 

Celá akce ale nebyla pouhou ochutnávkou. Mnohé překvapila názorná ukázka spotřeby soli a obsah cukru slazených nápojů. O stravování svých ratolestí rodiče živě diskutovali s lektorkou Spolku Zdraví do škol, z.s. Mgr. Pavlínou Dostalíkovou, MBA, s paní Helenou Křížovou z Krajské hygienické stanice, s panem Milanem Kvochem z Domina a všemi pracovnicemi školní jídelny.

Veškeré přípravy akce probíhaly za běžného provozu, což pro nás bylo náročnější, ale odměnou pro nás byl velký zájem rodičů, kladné ohlasy a slova chvály. Je to pro nás velká motivace pro další práci. Věříme, že pro rodiče byla ochutnávka inspirací, jak lze připravit nové potraviny tak, aby si na ně dítě postupně zvykalo, jejich zařazení se stalo samozřejmostí, jídelníček byl pestrý a strava tak obsahovala dostatek potřebných živin pro zdraví našich dětí.

Receptury ochutnávkového menu a výsledky ankety najdete na webových stránkách školy v sekci školní jídelny, kde je budeme postupně zveřejňovat.

Všem zúčastněným patří velké díky.

                                                                                  Za kolektiv školní jídelny

                                                                                  Zuzana Kielová, vedoucí jídelny


POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na ochutnávku našich jídel zdravého vaření, kterou připravujeme v rámci projektu Zdraví do škol od A do Z a Zdravá školní jídelna. Přítomen bude také výživový poradce a zástupce dodavatelské firmy Domino.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 16:15 hodin.

Ředitelka školy Mgr. Bc. Ludmila Kozáková a kolektiv školní jídelny

       


 

Cesta Zdravíkovem

Lektorky Spolku Zdraví do škol od A do Z společně se žáky třídy 1.A navštívili 14. října 2016  městečko Zdravíkov.

 

Děti prošly  všechny ulice Zdravíkova, kde  si povídaly o vhodných a nevhodných  potravinách. Podívaly se samozřejmě do Semtamovic. Na část dopoledne se prvňáčci proměnily na kuchaře a společně s lektorkami si připravily zdravou svačinku.  Na závěr vytvořiy ruku pestrosti, která zůstala dětem jako velký plakát ve třídě na nástěnce, spolu s příběhem o Zdravíkovu.

 

Děti aktivně diskutovaly a  příjemně strávené dopoledne  rychle uteklo a už se všichni těšíme na další návštěvu Zdravíkova a podívat se na další významná pravidla městečka, které nosíme všichni ve svých dlaních.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Prvňáčci to zvládli na jedničku!

Nový školní rok bývá vždy plný očekávání.  Začátek školního roku je však náročný pro žáky, pedagogy i rodiče. Jistě mi dáte za pravdu, že toto období je nejtěžší pro prvňáčky. Ti jsou plni očekávání a první den ani nemohou dospat. My dospělí víme, že se před nimi otevírá nový svět a mají před sebou celou budoucnost. Je to obrovská změna pro vás rodiče i vaše potomky. Jakmile dítě začne chodit do školy, přestává být malým chlapečkem, holčičkou a už se vám začne vzdalovat. Je samozřejmé, že máte obavy, aby to váš prvňáček všchno zvládl, ve škole se mu líbilo a všichni jste to přežili při zachování duševního zdraví. Vězte, že je to normální, a že každý rodič  zažívá obavy: jestli jste vybrali dobrou školu a jak to budete ráno zvládat. Najde si kamarády? Jak mu půjde učení? Bude mu chutnat ve školní jídelně? 

Mohu Vás ujistit, že v jídelně to prvňáčci zvládli na jedničku. Paní učitelky a vychovatelky v prvních dnech dětem pomáhají zvládnout náročnou cestu od výdejního okénka až ke stolu a to s táckem plným jídla, ale po pár dnech už to je pro prvňáčky hračka. A jak jim chutná? Na to se paní učitelka dětí zeptala: "Děti, chutná vám oběd? Komu chutná, zvedne ruku."  Jak to dopadlo? Prohlédněte si fotky a uvidíte sami smiley. Naši prvňáčci jsou prostě báječníyes.


INFORMACE O STRAVNÉM PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Cena obědů pro školní rok 2016/17 zůstává nězměněna. Výši záloh dle finančních norem pro příslušnou věkovou kategorii naleznete v záložce "Dokumenty školní jídelny".

Číslo účtu : MONETA  Money bank 10006 - 9700128524/0600 , Variabilní symbol : rodné číslo dítěte (případně číslo, které jsme Vám přidělili).

Objednávání obědů přes internet : www.strava.cz

Pokud nemáte přihlašovací údaje pro internetové objednávky , na vyžádání Vám je zašleme  emailem. Rodiče žáků 1. tříd, kteří uvedli emailovou adresu, obdrží údaje do 24.8.2016.

Přihlášky ke stravování a výdej PARDUBICKÉ KARTY v době prázdnin (pokud jste žádost o PK vyřizovali cestou ŠJ) : ve dnech 29. - 31.8.2016 od 9:00 do 11:00 hodin, od 14:00 do 16:00 hodin.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat: jidelna@zsdubina.cz, 466 261 950

Přejeme Vám hezký zbytek léta smiley


 

      Naše škola je zapojena do projektu Zdraví do škol

Spolek Zdraví do škol, z.s. je dobrovolné, nepolitické sdružení nutričních terapeutů, poradců výživy, ostatních odborníků, rodičů žáků a dalších podporovatelů zdravého životního stylu a vývoje dětí, mládeže i dospělých. Své poznatky a zkušenosti předává zábavnou formou.

„ZDRAVÉ DÍTĚ = ZDRAVÝ DOSPĚLÝ“

Spolek respektuje platná výživová doporučení. V rámci prevence dbá na kvalitu stravy, pohybových aktivit i psychické pohody. Dokáže pomoci školám i rodičům s celou řadou otázek týkajících se aplikace zásad zdravého životního stylu malých i velkých školáků.

 

„VŠECHNY DĚTI SI ZASLOUŽÍ ZDRAVÍ DO ŠKOL od A do Z““

Více informací najdete na stránkách www.zdravidoskol.cz


Školáci pátrali ve školní kuchyni!

V rámci bádání zahájíme pátrání!

Tak zněl úkol školáků, kteří jsou zapojeni do školního recyklačního  programu RECYKLOHRANÍ pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Škola obdrží body, které pomocí plnění zadaných úkolů děti promění ve školní, výtvarné a sportovní potřeby.

Jedním z úkolů je pátrání o vývoji a vzhledu různých domácích spotřebičů a přístrojů v domácnosti. Jak jinak pátrání zakončit, než návštěvou školní jídelny a kuchyně. Do jídelny chodí žáci na obědy, takže tu znají, ale vidět velké kuchyňské stroje přímo v kuchyni je něco jiného, než zvenčí přes výdejní okénko. V rámci pátrání jsme v úterý odpoledne malým badatelům umožnili podívat se na vše zblízka.

Nejdříve jsme si řekli, jak se v kuchyni musíme chovat a na co si dát pozor, aby se nikdo nezranil a také aby nedošlo k poškození některého zařízení. A pak už jsme pátrali a srovnávali v čem se vaří pro rodinu a v čem pro pět set strávníků. Ukázali jsme si smažící pánev, kotel kde se vaří polévka, kotel, ve kterém budeme vařit krupicovou kaši, konvektomat kde pečeme maso, připravujeme brambory nebo kuskus. Podívali jsme se na myčky a na závěr jsme porovnali nádobí jaké máme doma a jaké používáme ve školní jídelně.

Pátrání je samozřejmě zdokumentováno a vy se můžete podívat na skvělou partu badatelů ve fotogalerii (foto dole).

 

Zpracovala: Zuzana Kielová, Miloslava Jehličková


 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ RECEPT

NA TÉMA LUŠTĚNINY

                               

 

 

                                                                                              RECEPT

1 .místo      Jan Richter                                     Čočkové karbanátky

2. místo      Petr Čtvrtečka                                Čočka s paprikou

3. místo      Aneta Folprechtová                       Čirok s čočkou a špenátem

4. místo      Jakub Takáč                                      Rajská polévka s čočkou

5. místo      Filip Gabriel                                       Chilli con carné

6. místo      Michala Kučerová                             Fazolové karbanátky

7. místo      Jitka Kučerová                                 Čočková sekaná

8. místo      Šimon Horký                                    Pikantní fazolový salát

9. místo      Kateřina Čiháková                           Zapečená zelenina s čočkou

10. místo    Jakub Kučera                                  Salát s játry

11. místo    Vít Richter                                        Hrášková polévka

 

Blahopřejeme vítězům a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.

Vítězné receptury budou postupně zařazeny do jídelního  lístku  a najdete je v záložce Školní jídelna – receptury.

 

 

 

Soutěž o nejlepší recept

 

Školní stravování je jediná možnost, jak nejen přímo ovlivňovat výživu, ale především výživové návyky mladé populace, které si s sebou ponesou i do budoucnosti. „Hlavní význam školního stravování spočívá tedy ve dvou hlavních směrech: - zajištění zdravé výživy dětí a mládeže - ve výchově dětí ke zdravému způsobu stravování, k hygienickému, kultivovanému a společenskému chování při jídle“ (Kotulán , 2005, s. 167).

Smyslem soutěže je ukázat, že školní stravování svým každodenním působením motivuje děti ke zdravému způsobu stravování. Školní stravování má důležitý vliv nejen na správný vývoj dětí, ale stejně tak by je mělo naučit kultuře stolování a seznámit je s pokrmy, na které nejsou z domova zvyklé. Děti, které školní jídelnu navštěvují, se naučí pravidelně a především zdravě stravovat. Vyvážená strava představuje základ zdravého životního stylu, který si děti ponesou až do dospělosti Naše školní jídelna má širokou zásobu receptů zdravých pokrmů a umí je upravit tak, že jsou u dětí oblíbené.  Na návrh Žákovského parlamentu jsou do jídelního lístku školní jídelny zařazována také jídla na přání žáků. Zájem žáků podílet se na tvorbě jídelníčku nás motivoval k vyhlášení soutěže o nejlepší žákovský recept :  „V hlavní roli – LUŠTĚNINY “ .  Vítězné receptury zařadíme do jídelníčku.

 

Pravidla soutěže

 

1. Pořadatel soutěže:

  • Základní škola Pardubice-Dubina, C – zastoupená ředitelkou školy Mgr. Bc. Ludmilou Kozákovou
  • Školní jídelna při Základní škole Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice – zastoupená vedoucí školní jídelny Zuzanou Kielovou
  • Žákovský parlament – zastoupený Petrem Kučerou

 

2. Forma a účast v soutěži:

Soutěž je korespondenční. Zúčastnit se může každý žák Základní školy Pardubice- Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

3. Téma soutěže:

 

V hlavní roli : LUŠTĚNINY   

 

Pokud máte v rodině či mezi kamarády oblíbený recept, nebojte se pochlubit a zašlete ho do naší soutěže!

 

 

3. Podmínky účasti v soutěži:

a) Recept  může být  na polévku nebo hlavního jídlo, dezert či salát

b) Receptura pokrmu bude označena názvem a receptura bude obsahovat  gramáž, popis přípravy a počet osob, pro které je pokrm určen

c) Recept bude doručen v písemné formě do kanceláře školní jídelny nebo v e-mailu na adresu: jídelna@zsdubina.cz

d) Soutěžící u receptury uvede jméno, příjmení, třídu, případně kontaktní emailovou adresu

e) Soutěžící může uvést vlastní komentář k receptu (např. odkud recept pochází, vazba na rodinnou tradici apod.) a doplnit recept fotografií pokrmu

f) Každý soutěžící může přihlásit pouze jeden recept

g) Z došlých receptů vybere hodnotící komise tři vítězné recepty

 

5. Termín soutěže:

 

a) Termín pro doručení receptu : 30.11. – 13.12.2015

b) Vyhlášení výsledků soutěže  : 18.12.2015

 

6. Hodnocení a hodnotící kritéria:

 

a) Hodnotící komise: ředitelka školy, vedoucí školní jídelny, šéfkuchařka, zástupce pedagogického sboru, zástupce žákovského parlamentu

b) Hodnotící kritéria: dodržení zadání soutěže, sladění použitých surovin

 

 

 

7. Autoři vítězných receptů budou odměněni:

 

1. cena – Flashdisk 32GB

2. cena – Flashdisk 16GB

3. cena –  ZDARMA týden obědů ve školní jídelně

 

8. Výsledky soutěže:

 

Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách  www.zsdubina.cz.  Autoři vítězných receptů budou kontaktováni emailem nebo prostřednictvím pedagoga.

Vítězné receptury budou zařazeny do jídelního lístku školní jídelny.

 

 

 

KRÁSNÝ MOMENT PŘEKVAPENÍ

Ráno ve školní jídelně začalo jako každý den. Kuchařky si připravily suroviny, zadělaly těsto na domácí buchty, založily na polévku, očistily zeleninu na  „dvojku“, rychle vyprat a jednotlivé kuličky rozdělit hroznové víno a zpátky k těstu, aby se buchty naplnily mákem, tvarohem a povidly. Takže takový běžný kuchyňský „šrumec“, aby se vše včas připravilo pro naše strávníky.

Trochu začala zlobit technika. Porouchaný kotel a velký hnětač nám ten den na náladě nepřidal. Začínáme být nervózní, čas nás tlačí. Jdu  do kanceláře zavolat opraváře, a ne, a ne se dovolat. V tu chvíli přichází paní učitelka Čiháková. Pozdraví a ptá se: „Paní vedoucí, mohla byste jít za mnou na chvilku do jídelny?“

Hlavou mi proběhla spousta myšlenek o tom, co se mohlo přihodit.  Chybí nám na nástěnce jídelníček, nebo že by nefungoval objednávkový box?  Nebylo by divu, vždyť se říká: „do třetice všeho zlého………“ No uvidíme!  

Vyjdu z kanceláře a když vejdu do jídelny, přestávám dýchat. ŠOK!!! Jídelna je plná Machů a Šebestových se sluchátky. Najednou se seběhnou do hloučku a začínají zpívat: „ My jsme žáci 3.beeee, bereme však na sebeeee podobu zajíceee………..

Paní kuchařky vykukují z kuchyně co se to děje. Děti ukazují sluchátka a taky „jedno zvířátko …..“.  Prostě nádhera!

Děti přišly kuchařkám říct, že jim v naší jídelně chutná  a  takto poděkovat  za to, že tak dobře a zdravě vaří. Byl to opravdu krásný a dojemný moment překvapení. Velice si toho vážíme a moc děkujeme. Hned nám bylo veseleji, ani rozbitý kotel už tolik nevadil a vše nám šlo lépe od ruky.

Musíme se přiznat, že už od prázdnin jsme slyšely slova díků od mnohých našich strávníků a jsme moc rády, že naše snaha o pestrý, zdravý a chutný jídelníček se setkává s tak skvělým ohlasem. Spokojení strávníci jsou tou nejlepší odměnou v naší práci

Ještě jednou – všem velké „DÍKY“.

Zuzana Kielová

Vedoucí školní jídelny

Recyklohraní
Recyklohraní
Recyklohraní
Recyklohraní
Recyklohraní
Recyklohraní
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Prvňáčci v jídelně
Rybí filé se zeleninovou krustou, šťouchané brambory, ledový salát
Recyklohraní

Soubory ke stažení