Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 3.A

Třídní učitel
Mgr. Naděžda Křivková