Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 9.C

Třídní učitel
Mgr. Petra Šimečková

Novinky