Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zájmové kroužky

Nabídka školních zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018 na ZŠ Dubina

                             „Malý vědec“ 

Určeno pro žáky: 1. ročníku

Termín konání   : pondělí 13.00h-14.00h, v případě velkého zájmu další kroužek  od 14.00h-15.00h  začátek kroužku od  2.10.2017

Lektor                : p. Jan Krtička            

Kde                    : učebna VV, pavilon B, přízemí                   

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

Vzhledem k tomu, že na tento kroužek jsou náklady na pomůcky,  které zajistí lektor, bude částku 240,-Kč vybírat od každého žáka na 1. hodině v říjnu ( částka na pomůcky říjen- prosinec). Celkem za kroužek 540,-Kč

                              „Malý vědec“

Určeno pro žáky: 2. ročníku - pokročilí

Termín konání   : pondělí 14.00h-15.00h, začátek kroužku od  2.10.2017

Lektor                : p. Jan Krtička                     

Kde                    : učebna VV, pavilon B, přízemí                   

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

Vzhledem k tomu, že na tento kroužek jsou náklady na pomůcky,  které zajistí lektor, bude částku 240,-Kč vybírat od každého žáka na 1. hodině v říjnu ( částka na pomůcky říjen- prosinec).Celkem za kroužek 540,-Kč

                           „Malý vědec“ 

Určeno pro žáky: 3.-5.. ročníku - pokročilí

Termín konání   : pondělí 15.30h-16.30h, začátek kroužku od  2.10.2017

Lektor                : p. Jan Krtička                     

Kde                    : učebna VV, pavilon B, přízemí                   

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

Vzhledem k tomu, že na tento kroužek jsou náklady na pomůcky,  které zajistí lektor, bude částku 240,-Kč vybírat od každého žáka na 1. hodině v říjnu ( částka na pomůcky říjen- prosinec).Celkem za kroužek 540,-Kč

                             „ Florbal“

Určeno pro žáky: 3 ročníku

Termín konání   : pondělí 16.00h-17.00h;  začátek kroužku od  2.10.2017

Lektor                : Lukáš Rydval

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                          „ Florbal“

 Určeno pro žáky: 2 ročníku

Termín konání   : pondělí 14.00h-15.00h;  začátek kroužku od  2.10.2017

Lektor                : Lukáš Rydval

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                             „ Florbal“

Určeno pro žáky: 1 ročníku

Termín konání   : pondělí 15.00h-16.00h;  začátek kroužku od  2.10.2017

Lektor                : Lukáš Rydval

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                               „ Florbal“

Určeno pro žáky: 5. - 7. .ročníku

Termín konání   : čtvrtek 14.00h -15.00h; začátek kroužku od  5.10.2017

Lektor                : Mgr. Petra Poláčková

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                            „Šikovné ručičky (korálkování, gumičkování,enkaustika,batikování)“

Určeno pro žáky: 2..- 5. ročník

Termín konání   : středa 14.00h -15.00h; začátek kroužku od  4.10.2017

 Lektor                : Mgr. Petra Poláčková

Kde                    :  pracovna  přírodopisu; pavilon A; 2. patro                    

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

Vzhledem k tomu, že na tento kroužek jsou náklady na pomůcky,  které zajistí lektor, bude částku 500,-Kč vybírat od každého žáka na 1. hodině v říjnu ( částka na pomůcky říjen- leden).Celkem za kroužek 800,-Kč

                            „Basketbal“

Určeno pro žáky: 1. -  3. ročníku  úterý   13.30h-14.30h;  začátek kroužku od 3.10.2017

Lektor                : Ing. Jan Machytka

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                              „Basketbal“

Určeno pro žáky: 4. -  5. ročníku  pondělí   13.00h-14.00h;  začátek kroužku od 2.10.2017

Lektor                : Ing. Jan  Machytka

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                             „Volejbal“

Určeno pro žáky: 6. -  9. ročníku( chlapci  i dívky)  středa, 14.00h-15.00h;  začátek kroužku od  4.10.2017

Lektor                : Mgr. Radka Hemská

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 100 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

                              „Tajemství přírody“- začátečníci

Určeno pro žáky: 2..- 5. .ročník

Termín konání   : středa 15.15h -16.15h; začátek kroužku od  4.10.2017

Lektor                : Mgr. Petra Poláčková

Kde                    :  třída 5.B; pavilon A; 2. patro                    

Kurzovné           :  850Kč za celé pololetí (platba  v říjnu)

Vzhledem k tomu, že na tento kroužek jsou náklady na pomůcky,  které zajistí lektor, bude částku 550,-Kč vybírat od každého žáka na 1. hodině v říjnu ( částka na pomůcky říjen- leden).Celkem za kroužek říjen - leden 850,-Kč     

                            „Práce na počítači“

Určeno pro žáky: 2..- 3. ročník

Termín konání   : čtvrtek 13.00h -14.00h; začátek kroužku od  5.10.2017

Lektor                : Mgr. Tereza Čiháková

Kde                    :  pracovna  ICT; přízemí -  pavilon A;                     

Kurzovné           : 100Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 300,-Kč)

 

Přihlášky odevzdejte třídním učitelům do pátku  15. září 2017.  Zájemci z ostatních škol mohou přihlášky zasílat na adresu zsdubina@zsdubina.cz do pátku  15. září 2017. Přihlášky musí být podepsané rodiči.

Do kroužků se mohou přihlásit i žáci, kteří nejsou žáky ZŠ Dubina.

                                                 

 

                                                     

 

Závazná přihláška na kroužky 2017/2018

 

Název  kroužku:.....................................................................................................................

 

 Příjmení:..........................................................................  Jméno:..........................................................

 

Třída:................................................................................Škola:…………………………………………

 

Datum : .........................................................                                   Podpis rodičů:.................................................................

 

Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky