Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zájmové kroužky

Nabídka školních zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022 na ZŠ Dubina

 

                             „Malý vědec“ 

Určeno pro žáky: 1.; 3 ročníku

Termín konání   : pondělí 13.00h-14.00h,  začátek kroužku od  4.10.2021

Lektor                : p. Jan Krtička 

Kde                    : učebna VV, pavilon B, přízemí                   

Kurzovné           : 150Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 450,-Kč)

Vzhledem k tomu, že na tento kroužek jsou náklady na pomůcky,  které zajistí lektor, bude částku 240,-Kč vybírat od každého žáka na 1. hodině v říjnu ( částka na pomůcky říjen- prosinec). Celkem za kroužek 540,-Kč

 

                            „Basketbal“

Určeno pro žáky: 1. -  5. ročníku pondělí   13.30h-14.30h;  začátek kroužku od 4.10.2021

Lektor                : Ing. Jan Machytka

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 150 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 450,-Kč)

 

                              „Florbal“

Určeno pro žáky:4. ročník  středa   13.30h-14.30h;  začátek kroužku 6.10.2021

Lektor                : Mgr. Tereza Čiháková

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 150 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 450-Kč)

 

                            „Florbal“

Určeno pro žáky: 6. – 9. ročníku,  středa 13.45-14.45h;  začátek kroužku  6.10.2021

Lektor                : Mgr. Petr Fiebiger

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 150 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 450,-Kč)

 

                            „Volejbal“

Určeno pro žáky: 6. -  9. ročníku ( chlapci  i dívky)  čtvrtek 14.00h-15.00h;  začátek kroužku od  7.10.2021

Lektor                : Mgr. Radka Hemská

Kde                    : tělocvičny                    

Kurzovné           : 150 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 450,-Kč)

 

                            „Atletika - přípravka“

Určeno pro žáky: 1. -  4. ročníku ( chlapci  i dívky)  čtvrtek 14.00h-15.30h;  začátek kroužku od  7.10.2021

Lektor                : Mgr. Ondřej Chmelík

Kde                    : tělocvičny/hřiště                    

Kurzovné           : 150 Kč/měsíc (platba  v říjnu,  za období  říjen-prosinec – 450,-Kč)

 

 

Přihlášky odevzdejte třídním učitelům do pátku  17. září 2021.  Zájemci z ostatních škol mohou přihlášky zasílat na adresu zsdubina@zsdubina.cz do pátku  17. září 2021. Přihlášky musí být podepsané rodiči.

Do kroužků se mohou přihlásit i žáci, kteří nejsou žáky ZŠ Dubina.

                                                 

 

                                                     

 

Závazná přihláška na kroužky 2021/2022

 

Název  kroužku:.....................................................................................................................

 

 Příjmení:..........................................................................  Jméno:..........................................................

 

Třída:................................................................................Škola:…………………………………………

 

Datum : .........................................................                                   Podpis rodičů:.................................................................

 

 

Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Tajemství přírody
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky