Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Školská rada

Školská rada při Základní škole Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870 byla zřízena usnesením Rady města Pardubic č. 1846/2005 ze dne 19. července 2005.