Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Školská rada

Školská rada při Základní škole Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870 byla zřízena usnesením Rady města Pardubic č. 1846/2005 ze dne 19. července 2005. Školská rada zasedala v roce 2012 dvakrát. Obou zasedání se zúčastnila ředitelka školy, která byla radou na tato jednání pozvána.

 

Školská rada pracuje v tomto složení

předseda školské rady Ing. Zdeněk Nedvěd zdenek_nedved@kb.cz
místopředsedkyně školské rady Renata Lichá Renata.Licha@pa.mpsv.cz
zapisovatelka školské rady Mgr.Petra Poláčková  
členové školské rady Ing. Irena Štěpánková  Irena.Stepankova@umo3.mmp.cz
  Mgr.Ondřej Kopecký   
  Mgr.Edita Kárychová  

Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870

 

Termín konání voleb:       24. 11. 2011       15.00 h – 18.00 h

Místo konání voleb:          budova A, 1. patro sborovna, Základní škola  Pardubice – Dubina,

                                            Erno Košťála 870

Složení volební komise:   Mgr.Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy

                                           Renata Lichá- předsedkyně školské rady

                                           PaeDr. Lenka Němcová  - člen školské rady

                                           Mgr. Jana Horná - člen školské rady

Zákonní zástupci žáků

Voleb se zúčastnilo   223  oprávněných voličů z řad zákonných zástupců žáků, což činí   53,34 % z celkového počtu oprávněných voličů.

Vzhledem k tomu, že se voleb zúčastnilo více než 50% oprávněných osob, lze považovat výsledek voleb za platný.

Zástupci zákonných zástupců žáků ve Školské radě Základní školy Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice se od 1. 1. 2012 na tříleté volební období stávají:

  • Renata Lichá – referent nepojistných dávek, 129 hlasů
  • Mgr. Miloš Zeman – auditor, 109 hlasů

Pedagogičtí pracovníci

Voleb se zúčastnilo  25 oprávněných voličů, což činí 83,33 % z celkového počtu oprávněných voličů.

Vzhledem k tomu, že se voleb zúčastnilo více než 50% oprávněných osob, lze považovat výsledek voleb za platný.

Zástupci pedagogických pracovníků ve Školské radě Základní školy Pardubice – Dubina, Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice se od 1. 1. 2012 na tříleté volební období stávají:

  • Mgr. Jana Horná, 10 hlasů
  • Mgr. Hana Ludwigová, 10 hlasů