Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Podatelna

PODATELNA

Doručené dokumenty se přijímají v podatelně.

Adresa školy:

Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, 530 02 Pardubice

telefon:   466 262 878

Úřední hodiny:

Denně od 8 do 14,30 hodin pro příjem dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích.

Podmínky přijímaní dokumentů

Listinné dokumenty jsou přijímány prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně v podatelně školy.

Digitální dokumenty jsou přijímány prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@zsdubina.cz

Identifikátor datové schránky: fhghkcm

 Datové formáty pro přijímání dokumentů v digitální podobě:

textové dokumenty – rtf, doc, docx

tabulky – xls, xlsx

ostatní – pdf, jpg

Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:  CD, DVD, paměťové médium USB

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Škola postupuje dle § 4 odst. 2 a odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.