Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 6.C

Třídní učitel
Mgr. Karolína Theimerová

Novinky