Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 7.A

Třídní učitel
Mgr. Iva Tomášková

Novinky