Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Aktuální informace školní družiny

Žáci 1. - 3. tříd jsou dle předběžných přihlášek do ŠD přijati, rodiče vyplní Přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD 4.9.2023 a pošlou zpět do ŠD do 5.9.2023.

Žáci 4. - 5. tříd budou umístěni dle volné kapacity ŠD . Rodiče budou o přijetí - nepřijetí žáka informováni vedoucí vychovatelkou do 11.9.2023.

Platba příspěvků ŠD:

Je nutné vždy uvést specifický symbol 649310 a variabilní symbol / registrační číslo žáka/ - pokud toto nezadáte, platba nebude přiřazena na účet žáka. Kontrolu platby můžete provést v Bakalářích.

800,- Kč za období září -prosinec  platba od 20.9. do 30.9.2023  - platební údaje budou mít žáci v notýsku ŠD do 19.9., neplaťte dříve!

1200,- Kč za období leden - červen  platba od 20.1. do 30.1.2024

 

Provoz ŠD:

4.9.

 6.30 - 8.00

 9.40 - 15.00  / oběd od 9.40 /

od 5.9.

6.30 - 8.00

9.40 - 17.00

Veškeré informace o ŠD obdrží žáci 4.9. 

         

 

 

 

Zájmové kroužky: informace dostanou žáci 4.9.

                              žáky přihlašujte písemně do 7.9. u paní vychovatelky


Monika Jiránková
vedoucí vychovatelka
tel.  721 442 462
e-mail: druzina@zsdubina.cz

AKCE ŠD:

viz celoroční plán práce