Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 1.B

Třídní učitel
Bc. Martina Korelová

Novinky