Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 6.B

Třídní učitel
Mgr. Irena Herynková

Novinky