Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Zlepšujeme technické a jazykové dovednosti

BRÁNA JAZYKŮ NA DUBINSKÉ ŠKOLE OTEVŘENA

ZŠ Pardubice – Dubina se čím dál víc zaměřuje na výuku anglického jazyka. Na začátku školního roku absolvovalo v rámci projektu 5 vyučujících intenzivní jazykový kurz na Maltě. Nově nabyté poznatky pak zúročují ve výuce.  Na podzim potom skupina 20 žáků 8. a 9. ročníků doprovázená 2 vyučujícími strávila týden v Anglii. Vedle výuky angličtiny navštívili různá zajímavá místa včetně hlavního města Londýna a také si vyzkoušeli anglickou konverzaci v rodinách, kde byli ubytovaní.

V rámci výuky se s angličtinou seznamují již prvňáčci. Během prvního roku zvládnou základní slovní zásobu na téma rodina, škola, barvy, oblečení. Naučí se také jednoduchými větami představit sami sebe. Žáci druhého stupně také nezahálejí. Zapojili se do projektu on-line jazyky. Postupně procházejí on-line jazykovým kurzem a pilují své znalosti anglické gramatiky, rozšiřují slovní zásobu a zlepšují výslovnost. Výbornou pomůckou v hodinách jsou tablety se sluchátky pořízené v rámci projektu. Další zajímavou a užitečnou aktivitou je čtení anglických knížek. Každý žák si vybere ve školní anglické knihovně knihu podle svého zájmu a po přečtení anglicky povypráví, o čem kniha je. Jako třešnička na dortu čeká v dubnu žáky 4. -7. tříd návštěva divadelního představení hraného anglicky.

Společná snaha žáků a učitelů nese ovoce. Školního kola v anglické konverzaci se zúčastnilo téměř 40 žáků 2. stupně. Ti nejlepší v každé kategorii, Anna Pospíšilová ze 7. B, Jasmina Bakerová z 8. A a Filip Schiedek z 8. B reprezentovali naši školu dál. Anička byla v okresním kole sedmá, Filip ve své kategorii vyhrál a v krajském kole se umístil na nádherném druhém místě s rozdílem pouhého jednoho bodu, je náhradníkem do kola celostátního. Jasmina bojovala za naši školu v soutěži AGYS, pořádané anglickým gymnáziem Pardubice. V konkurenci škol z celého regionu obsadila krásné třetí místo.

Je vidět, že hodně dětí angličtina baví a berou ji jako běžnou součást života. ZŠ Pardubice – Dubina jim na jejich cestě ke zvládnutí dalšího jazyka pomáhá ze všech sil.

Mgr. Barbora Krejčíková, učitelka anglického jazyka