Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Dokumenty školní jídelny

Dokumenty školní jídelny

VÝŠE ZÁLOH NA STRAVNÉ

Cena obědů od 1. září 2023

Vážení rodiče,

abychom zachovali předepsanou kvalitu školních obědů a dodrželi spotřební koš potravin,  je z důvodu nárůstu cen nutné od 1. 9. 2022 zvýšit finanční normativ:

Věk                      Cena za oběd                 Měsíční záloha

7-10                                    35 Kč                               700 Kč

11-14                                  38 Kč                               760 Kč

15 a více                             42 Kč                               840 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok je od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb. Platná od 1.9.2021

Pokud Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

Zvýšenou zálohu na stravování je nutné uhradit do 15. srpna 2023.

Pokud v tomto termínu není řádná platba připsána na účet školní jídelny, budou obědy na další měsíc přihlášeny pouze na dny, jejichž úhradu pokryje aktuální částka na účtu strávníka. V tomto případě je nutné přihlásit obědy na další období elektronicky na adrese jidelna@zsdubina.cz , v kanceláři ŠJ nebo přes internet na stránkách www.strava.cz

Vedoucí ŠJ Dubina Marie Třešňáková, tel.: 734 863 286 (hlasová schránka po sedmém zazvonění)