Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Dokumenty školní jídelny

VÝŠE ZÁLOH NA STRAVNÉ

Cena obědů od 1. září 2020

Vážení rodiče,

abychom zachovali předepsanou kvalitu školních obědů a dodrželi spotřební koš potravin,  je z důvodu nárůstu cen nutné od 1. 9. 2020 zvýšit finanční normativ:

Věk                      Cena za oběd                 Měsíční záloha

7-10                                    27 Kč                               540 Kč

11-14                                  30 Kč                               600 Kč

15 a více                            34 Kč                               680 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou (školní rok je  od 1. 9. – 31. 8.) dle Vyhlášky o školním stravování 107/2005.

Pokud  tedy Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.

Zálohy na školní stravování je nutno zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet číslo : 10006-9700128524/0600

Zvýšenou zálohu na stravování je nutné uhradit do 15. srpna 2020.

Pokud v tomto termínu není řádná platba připsána na účet školní jídelny, budou obědy na další měsíc přihlášeny pouze na dny, jejichž úhradu pokryje aktuální částka na účtu strávníka. V tomto případě je nutné přihlásit obědy na další období elektronicky na adrese jidelna@zsdubina.cz , v kanceláři ŠJ nebo přes internet na stránkách www.strava.cz

Vedoucí ŠJ Dubina Zuzana Kielová, tel.: 734 863 286 (hlasová schránka po sedmém zazvonění)