Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 6.A

Třídní učitel
Mgr. Helena Dudková

Novinky