Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 5.A

Třídní učitel
Mgr. Edita Kárychová

Novinky