Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Kalendář akcí

22.11.
Třídní schůzky

Třídní schůzky

I. st. od 16.30 hod.
II. st. od 17.00 hod.

3.12.
Vánoční dílny a jarmark

od 16 do 18 hod.

3.12.
Den otevřených dveří
10.1.
Konzultace pro rodiče

Konzultace pro rodiče

I. st. od 15.30 hod.
II. st. od 16.30 hod.

30.1. do 31.1.
Celoškolní projekt - Zdravý životní styl
7.3.
Den otevřených dveří

Pro MŠ a předškoláky

21.3.
Den otevřených dveří

Pro MŠ a předškoláky

15.4.
Konzultace pro rodiče

Konzultace pro rodiče

I. st. od 15.30 hod.
II. st. od 16.30 hod.

17.4.
Celoškolní projekt - Den Země
6.6.
Třídní schůzky

Třídní schůzky

I. st. od 16.30 hod.
II. st. od 17.00 hod.

7.6.
Celoškolní projekt - Ochrana člověka za mimořádných událostí