Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Kalendář akcí

27.3.
Sběr starého papíru

14.00 - 18.00 h
zadní vchod školy - rampa

15.4.
Konzultace pro rodiče

Konzultace pro rodiče

I. st. od 15.30 hod.
II. st. od 16.30 hod.

17.4.
Celoškolní projekt - Den Země
6.6.
Třídní schůzky

Třídní schůzky

I. st. od 16.30 hod.
II. st. od 17.00 hod.

7.6.
Celoškolní projekt - Ochrana člověka za mimořádných událostí