Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Kalendář akcí

28.3.
Den otevřených dveří - pro předškoláky a jejich rodiče

28. 3. 2023

8.00 h
10.00 h
12.00 h
14.00 h
15.00 h
16.00 h

29.3.
Velikonoční dílny

29. 3. 2023

30.3.
Sběr starého papíru

Od 14.00 do 18.00 h
Zadní vchod školy - rampa
Karton se nesbírá.

13.4.
Konzultace pro rodiče

Konzultace pro rodiče

1. st. od 15.30 h

2. st. od 16.30 h

21.4.
Celoškolní projekt - Den Země

21.4. 2023

8.6.
Třídní schůzky

Třídní schůzky 

1. st. od 16.30 h

2. st. od 17.00 h

23.6.
Celoškolní projekt - Ochrana člověka za mimořádných událostí

23. 6. 2023