Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Uvolnění žáka - informace a formulář ke stažení

Uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů

V souladu s Školským zákonem § 50, odst.2 může ředitel ze zdravotních důvodů uvolnit žáka zcela nebo z části předmětu „Tělesná výchova“.

Pro uvolnění žáka z předmětu Tv je nutno předložit:

1. Žádost zákonného zástupce o uvolnění – formulář je ke stažení na stránkách školy 

2.Lékářský posudek vydaný registrujícím lékařem dítěte – povinné náležitosti posudku naleznete na formuláři Lékařský posudek –uvolnění z Tv

Oba vyplněné formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z předmětu Tv.

 

Uvolnění z předmětu z důvodu podpory talentu žáků

(pozdní příchody z tréninků, tréninky v době vyučování, umělecká soustředění a vystoupení dlouhodobá apod.)

 

1. Žádost zákonného zástupce o uvolnění

 

2. Kopii rozpisu nebo  plán tréninků, soustředění, soutěží

 

Oba formuláře se předají prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy, která vydává rozhodnutí o uvolnění žáka z daného předmětu v požadovanou dobu.

 

Soubory ke stažení