Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Žákovský parlament

Žákovský parlament na naší škole má již mnohaletou tradici. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím Žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy a okolí, připravovat s pomocí ostatních žáků sportovní, kulturní, společenské akce a soutěže. Každá třída z 5. – 9. ročníku si zvolí dva zástupce, kteří pak třídu zastupují v Žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy a zpětně informují třídu o průběhu a výsledcích jednání Žákovského parlamentu. Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok. Na schůzkách, které se konají každý měsíc, si žáci osvojují jednání s dospělými, či vedením školy, učí se jasně formulovat své problémy a navrhovat přijatelná řešení. Každý rok jsou vybráni dva zástupci Žákovského parlamentu, kteří se pravidelně účastní zasedání Městského dětského parlamentu. Naši žáci jsou pravidelně hodnoceni jako jedni z nejaktivnějších účastníků. M. Hrušková a I. Herynková