Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 5.B

Třídní učitel
Mgr. Kristýna Skutilová

Novinky