Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Školní psycholog

Školní psycholožka: Mgr. Lucie Felgrová

Kontakt:         e-mail: psycholog@zsdubina.cz

                        telefon:  +420 602 770 601

Kde mě najdete: ZŠ Dubina, pavilon A, 2. patro, č. místnosti 44

 

Konzultační hodiny (přítomnost ŠP ve škole):

Pondělí:     9:00 – 16:00

Úterý:      13:00 – 19:00

Středa:      9:00 – 14:30

Čtvrtek:     9:00 – 14:30

Na konzultace se prosím vždy předem objednávejte (telefonicky nebo emailem).

Během uvedené pracovní doby probíhá kromě individuálních konzultací s rodiči, žáky a pedagogy také práce se třídami (preventivní, depistážní, intervenční atd.), skupinové vedení žáků, porady školního poradenského pracoviště atd.

Aktuální sdělení a změny najdete v sekci aktuality.

 

Co může být například tématem konzultace:

 • Potíže v kolektivu, se spolužáky, jiné vztahové problémy
 • Osobní nepohoda, tíživá rodinná situace
 • Výukové obtíže, školní neúspěšnost a neprospěch
 • Poradenství při potížích spojených se specifickými poruchami učení (SPU) nebo podezřením na ně
 • Výchovné obtíže, poruchy chování
 • Poradenství v oblasti učebního stylu
 • Poradenství a podpora v náročných životních situacích
 • Krizová intervence (akutní a těžce zvládnutelné stavy)
 • Adaptační potíže, zvládání změn ve škole i doma
 • Šikana a kyberšikana (role oběti i agresora)
 • Komunikace mezi rodinou a školou
 • Podezření na psychické onemocnění
 • Doporučení dalších odborníků
 • A jiné

 

Školní psycholog poskytuje své služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům (pouze ze ZŠ Dubina). Všechny psychologické služby jsou poskytovány bezplatně a přímo ve škole. Práce školního psychologa je vázána platnými zákonnými a profesními etickými normami.