Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

EU peníze školám

Inovace ve vzdělávání na ZŠ Pardubice, Dubina

Projekt v rámci EU peníze školám

Grantový projekt CZ.1.07/1.4.00/21.3197

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropských strukturálních  fondů   

Prioritní osa:  Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu : Inovace ve vzdělávání na ZŠ Pardudice, Dubina

Celková výše  finanční podpory:  2 049 345,00,-Kč

Doba realizace projektu:  1. 9 . 2011 - 28. 2. 2014

V září 2011 škola úspěšně zahájila realizaci projektu Inovace na naší škole. Realizační tým byl složen z pedagogů obou stupňů školy a naplňoval hlavní cíl projektu – tvorbu digitálních učebních materiálů se zaměřením na zvýšení úrovně výuky všech předmětů vyučovaných na základní škole. Škola se zavázala k vytvoření 45 sad těchto materiálů (1 sada = 20 materiálů). Realizační tým v průběhu dvou let vytvoří podnětné a tvůrčí výukové moduly, které v rámci výuky budou stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané a podporovat nejslabší žáky. Vytvořené moduly budou také podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Nedílnou součástí realizace projektu bylo ověřování vytvořených učebních materiálů v běžných vyučovacích hodinách. Tyto výukové materiály jsou a budou k dispozici i ostatním vyučujícím, kteří je též budou moci využívat při výuce.

Projekt naplňoval realizaci školního vzdělávacího programu základního vzdělávání a přispěl k rozvoji klíčových kompetencí žáků naší školy. Učení se stalo pro žáky přitažlivějším a dostupnějším. Projekt podporoval i strategické záměry a cíle Evropské unie zajistil přístup k informačním a komunikačním technologiím.

Nedílnou součástí realizace projektu bylo i zlepšení materiálně technického vybavení. V lednu 2012 bylo  realizováno výběrové řízení „Dodávka informační technologie a vybavení pro Základní školu Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870“. Hodnota zakázky byla podána na částku 1 350 000,-Kč s DPH. Za tuto částku byla pořízena tato technika:

 • 5 interaktivních tabulí PANABOARD s příslušenstvím
 • 32 PC sestav včetně monitoru
 • 12 notebooků + 12 dokovacích stanic
 • 2 netbooky
 • 9 vizualizérů
 • 5 dataprojektorů
 • 1 barevné multifunkční zařízení
 • 153 kalkulaček
 • 10 výkonných Flash disků
 • 3 digitální fotoaparáty
 • 4 CD přehrávače
 • 1 antivirový program
 • 46 kancelářský software    

Toto technické vybavení bylo bezprostředně po dodávce nainstalováno a bylo využíváno při výuce.