Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 2.C

Třídní učitel
Mgr. Dáša Zahálková

Novinky