Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 8.A

Třídní učitel
Mgr. Radka Hemská

Novinky