Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Třída 4.A

Třídní učitel
Mgr. Jana Formáčková

Novinky