Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Testování od 29.11

05.12.2021

Od 29. 11. 2021 nezajišťuje testování žáků firma Scimed. Škola žádná potvrzení nevydává. Testuje se školními antigenními testy z kraje nosu. Žáci si můžou přinést vlastní testy. Testování bude probíhat vždy v pondělí. Je nutné dodržovat čas příchodu. V případě nepřítomnosti žáka ve dnech testování bude žák testován v den příchodu do školy. Bez testování nesmí žák vstoupit do školy. Zákonný zástupce může být přítomen u testování dítěte za dodržení hygienicko epidemických opatření. Pokud nebudou zákonní zástupci své dítě na testování doprovázet, prosíme, aby v tyto dny byli zákonní zástupci dostupní telefonicky. V případě pozitivního testu se žák nemůže výuky účastnit a odchází – musí si ho převzít zákonný zástupce. Při příchodu žáků bude přítomen pedagogický pracovník. V případě pozdního příchodu do školy přichází žáci přes pavilon A (zvonit na zvonek na dveřích).

Testovat se nemusí děti:

- doložený negativní výsledek RT-PCR testu (72 hodin)

- plné očkování + 14 dnů

- ochranná lhůta 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, nutné prokázat (pokud už nebylo doloženo dříve)

Pokud se vaše dítě testování nezúčastní, musí mít ve všech prostorách školy po celou dobu nasazenou roušku. Žáci, kteří budou docházet do ranní družiny, se řídí stanoveným rozpisem příchodu do ranní školní družiny a budou testováni před vstupem do školní družiny.

Ranní ŠD každé pondělí od 6.30 do 6.50 hod. Vzhledem k testování žáků, budou příchody do ŠD v těchto časech: 6.30, 6.40, 6.50 hod. Pokud se žáci nedostaví v den testování do ranní družiny do 6.50 hod., musí se připojit ke svým třídám dle daného rozpisu. Paní vychovatelka žáky odvede do testovací místnosti a poté je předá do oddělení ŠD. Harmonogram příchodu tříd na testování od 29. 11. každé pondělí.

Testování bude probíhat v postranních vchodech pavilonu A a B vzadu na konci nádvoří. Bude označeno.

Pavilon A Pavilon B

7.00 hod. 1.A 1.B 7.05 hod. 1.C 2.A 7.10 hod. 2.B 2.C 7.15 hod 3.A 3.B 7.20 hod. 3.C 4.A 7.25 hod. 4.B 4.C 7.30 hod. 5.A 5.B 7.35 hod. 5.C 6.A 7.40 hod. 6.B 6.C 7.45 hod. 7.A 7.B 7.50 hod 7.C 8.A 7.55 hod. 8.B 8.C 8.00 hod. 9.A 9.B 8.05 hod. 9.C

Žáci budou čekat před branou školy na příchod třídního učitele dle uvedeného časového rozpisu a budou se řídit jeho pokyny. Při přesunu na testování mají žáci po celou dobu zakryté dýchací cesty a ústa.

Autor: kumpanova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 05. 12. 2021