Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Прийнятi yчні до школи

24.06.2022

PŘIJATÍ ŽÁCI DO ŠKOLY 2022/2023
          
Прийнятi yчні до школи

Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870,

Erno Košťála 870, Pardubice 530 12

                                                                                               

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870  rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon“) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) takto:

 

Děti s těmito identifikačními čísly se
od školního roku 2023/2023 přijímají k základnímu vzdělávání

v Základní škole Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870.

 

 

79202223

přijato

98202223

přijato

80202223

přijato

99202223

přijato

81202223

přijato

101202223

přijato

82202223

přijato

102202223

přijato

83202223

přijato

103202223

přijato

84202223

přijato

104202223

přijato

85202223

přijato

105202223

přijato

86202223

přijato

 

 

87202223

přijato

 

 

88202223

přijato

 

 

89202223

přijato

 

 

90202223

přijato

 

 

91202223

přijato

 

 

92202223

přijato

 

 

93202223

přijato

 

 

94202223

přijato

 

 

95202223

přijato

 

 

96202223

přijato

 

 

97202223

přijato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   V Pardubicích 24. 06. 2022                                Mgr. Bc. Ludmila Kozáková

                                                                                                                                   ředitelka školy                                             

 

Autor: pravec@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 24. 06. 2022