Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Projektový den "Srdcem k přírodě"

24.04.2022

Ve čtvrtek 31.3.2022 byla naše třída celé dopoledne v Roudničce u Hradce Králové na projektovém dnu s názvem "Srdcem k přírodě". Projekt byl zaměřen na výuku žáků v přírodě formou různých aktivit, které pro nás připravil lesní pedagog. Žáci poznávali různé lesní přírodniny, orientovali se v lese poslepu s pomocí druhého spolužáka, dozvěděli se různé informace o kůrovci a jak proti němu bojovat, naučili se vypočítat přibližnou výšku stromu, pomocí průměrky změřit průměr stromu a posléze vypočítat podle vzorce přibližný objem stromu. Zjistili, jak je náročné správně pečovat o les, poznávali poslepu různé předměty pocházející z lesa (parohy, kůže daňka apod.), zahráli si hru "střevlíku leť", pozorovali pomocí lupy, co se skrývá v kůře stromů a nakonec poznávali z nahrávek zvuky lesních zvířat. I když nám počasí moc nepřálo a teplota nebyla daleko od nuly, žáci se zahřívali během pohybových aktivit, a tak je to ani netrápilo. Ale důležité je, že nám nepršelo, tak jsme si to opět společně všichni užili smiley V příloze najdete fotečky pro připomenutí našich zážitků...

Autor: hemska@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 27. 04. 2022