Základní škola Pardubice-Dubina,
Erno Košťála 870

Pobyt žáků 1. stupně venku o velké přestávce

05.10.2018

Milí žáci, vážení rodiče!
Aktuálním tématem doby je zdravý životní styl, který má pozitivní vliv na vývoj dětí.
Se zdravým životním stylem souvisí i dostatek pohybu a pobyt na čerstvém vzduchu.
Většina pardubických škol již zavedla pobyt žáků o velké přestávce venku.
Z výše uvedených důvodů i naše škola zahájila od nového školního roku pobyt žáků 1. stupně o velké přestávce v prostoru za pavilonem B.

Žáci budou pobývat venku zatím jen v podzimním, jarním a letním období, a to pouze v případě, že nebude pršet.
Z tohoto důvodu je nutné, aby žáci byli dostatečně oblečeni vzhledem k aktuálním teplotám.
Žáci se nemusí na tuto přestávku přezouvat.

Naším záměrem je, aby  žáci mohli relaxovat v jiném prostředí a na čerstvém vzduchu.

Mgr. Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy

Autor: moravkova@zsdubina.cz, poslední aktualizace: 05. 10. 2018